Terapie probíhá postupně takto:

 • vstupní vyšetření
 • stanovení cílů terapie a návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu
 • výběr typu hiporehabilitace
 • volba koně, vodiče
 • volba metodiky – polohy pacienta, četnost a délka terapií
 • výběr pomůcek, terénu
 • průběžné hodnocení terapií
 • výstupní vyšetření a závěrečné hodnocení
 • ukončení nebo změna terapie

 

Kůň je veden vyškoleným vodičem převážně v kroku a klient je polohován a jištěn terapeutem. Pro každého klienta je volena odpovídající poloha k jeho stimulaci. Může to být samostatný sed, sed v protisměru jízdy s oporou o lokty nebo o natažené horní končetiny, boční sed aj.

 

Jednotka hipoterapie trvá v průměru 20-30 minut, dle zvážení terapeuta. Zahrnuje i kontakt s koněm (hlazení, krmení) a nasednutí a sesednutí většinou z rampy.

Doporučujeme absolvovat hipoterapeutickou lekci alespoň 1x týdně, nejlépe v kombinaci s intenzivními pobyty, kdy klient má hipoterapii 2x denně po dobu více dní.

 

Naše cílová skupina:

věk: od 3 let

váha: do 60 kg

diagnózy :

 • Neurologické –nejčastěji DMO, dále CMP, psychomotorická retardace, RS, svalová dystrofie
 • Ortopedické a traumatologické – skolióza, stavy po zahojených úrazech, hyperkyfózy, hyperlordózy, vertebrogenní syndrom
 • Interní lékařství – kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, astma bronchiale
 • Psychické – ADHD, autismus