Všichni koně mají specializační zkoušky koní České hiporehabilitační společnosti pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii

Míša

plemeno- QH x A1/1

narozen- 2003

Míša je výborný profesionál, na hipoterapii ho předurčuje jeho klidná povaha a kladný vztah k lidem. Míšovo pohyb funguje jako výborná balanční plocha, je velmi výrazný ve všech rovinách.

Je využíván především pro starší děti a dospělou klientelu.

Bady

plemeno – shagya arab

narozena – 1998

Bady je zkušená dáma, s příjemnou mechanikou pohybu, je velmi klidná, může vedle ní vybuchnout i granát a jen se podívá:) . Bady má užší hřbet a jemnější konstituci, vzhledem k věku je využívána jen pro klienty s nižší hmotností, je ideální pro spastiky.

Julie

plemeno – shagya arab

narozena – 2010

Julie je nejmladší členkou týmu, proto je do hipoterapie zařazována postupně. Má velmi jemný pohyb hřbetu, nejvýraznější ve stranovém pohybu. Je vhodná pro klienty, kterým vyhovuje její širší hřbet, do budoucna na polohování miminek.