Ranč Hippos z.s. je nezisková organizace působící na rodinném ranči.

Ke koním přistupujeme s láskou a respektem, neustále se vzděláváme, abychom jim zajistili, co nejlepší životní podmínky. Ztotožňujeme se s filozofií horsemanshipu a nenásilného výcviku koní.

 

Garantem střediska je Bc. Dana Vobecká

– předsedkyně spolku, ergoterapeutka, trenérka koní

– ukončené bakalářské studium ergoterapie na Univerzitě J. E. Purkyně
– akreditační kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii České hiporehabilitační společnosti

– jezdecká licence ČJF

– kurzy horsemanshipu Václava Bořánka, Oldy Nováka, Zuzky Prokopové, Centered riding