Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii („HTFE“)

 

je rehabilitační metoda využívající jako léčebný prostředek pohyb koňského hřbetu. Prostřednictvím balanční plochy, tvořené koňským hřbetem, přenáší do centrální nervové soustavy (CNS) klienta impulzy, programující motorický vzor pohybu. Cíle je dosahováno postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je komplexní facilitace reparačních procesů jedince a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni sociální.

 

Pro více informací : https://hiporehabilitace-cr.com/hiporehabilitace/pro-odborniky/htfe/

V čem může hipoterapie pomoct?

  • úprava pohybové symetrie
  • zlepšení rovnováhy
  • reedukace chůze, řeči
  • zapojení hlubokého stabilizačního svalstva
  • úprava svalové dysbalance a svalového tonusu
  • mobilizace kloubů
  • úprava koordinace pohybů
  • zlepšení vitální kapacity plic
  • zvýšení emočního vztahu k cvičení